Doprovodný program

21. 9. 2009 (10.00 - 16.00) / Křižovatky architektury

Křižovatky Architektury Místo konání: Výstavní síň Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1

Zahajovací konference veletrhu FOR ARCH. Konference současně otevírá i festival architektury Architecture Week, jehož je veletrh FOR ARCH 2009 partnerem.

Hlavní témata letošního ročníku konference jsou:
 • začleňování moderní architektury do historických center měst, tuzemské i zahraniční zkušenosti
 • zapojení kulturních památek do života moderního města (nebezpečí vzniku skanzenu)
 • územní plánování
 • urbanistické projekty začleňování zeleně a relaxačních zón do městského parteru
Na přípravě programu se podílí zástupci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Národní galerie, Obce architektů, České komory architektů, MSG Holding, FSv ČVUT.

Partneři: Architecture Week, FOR ARCH 2009

Mediální partneři: Era 21, Earch.cz, Projekt, ASB, Architekt, Interiér veřejných budov, Střechy, fasády, izolace, Fasády, Konstrukce, Stavební Fórum, eStav, Bydlení-iq, Stavitel

Odpovědný manažer: Eva Pácaltová

22. 9. 2009 (10.30 - 16.30) / Využití solární energie pro bytové domy

Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, vstupní hala I, sál 1
ČSSE - ISES Alternativní energie Pořadatel: Československá společnost pro sluneční energii
Partner: Fakulta strojní ČVUT Praha, Alternativní energie, Regulus, a.s., Energy Benefit, Thermosolar Žiar nad Hronom

Odborný seminář je zaměřen na využití solární energie využité v kombinovaných systémech pro vytápění a výrobu teplé vody v bytových domech v intencích realizovaného dotačního programu Zelená úsporám.

Moderátor: Tomáš Matuška, FS ČVUT Praha

Přihláška on-line


Program:

10.30 – 11.15 / Solární soustavy pro bytové domy
Bořivoj Šourek, FS ČVUT

11.15 – 12.00 / Návrh a energetická bilance solární soustavy v bytových domech
Jiří Kalina, Regulus

12.00 – 12.45 / Projektování velkoplošných solárních soustav
Petr Kramoliš, projektant

12.45 – 13.30 / PŘESTÁVKA

13.30 – 14.15 / Solární systémy v bytových domech – zkušenosti bez dotací
J. Katauer, Bytové družstvo Orlová

14.15 – 15.00 / Podpora úspor a využití OZE a program Zelená úsporám
Libor Novák, Energy Benefit

15.00 – 15.45 / Zkušenosti z realizace velkých solárních systémů
Ing. Alfréd Gottas, Thermosolar, Žiar n. Hronom

Garant odborného semináře:
Československá společnost pro sluneční energii www.csvts.cz/csse
Kontakt:
Tomáš Matuška, FS ČVUT, e-mail: tomas.matuska@fs.cvut.cz, tel.: 605 570 354
Zdeněk Kučera, Alternativní energie, e-mail: kucera@alen.cz, tel.: 603 459 821

22. 9. 2009 (10.00 - 15.30) / Fotovoltaika (školení)

Místo konání: PVA Letňany, Hala 6, konferenční sál - B 15

Obsah školení: Zajištění solárních zdrojů - Revize, provoz a údržba fotovoltaických zdrojů energie

22. 9. 2009 (10.30 - 16.30) / Tepelná čerpadla – zkušenosti, praxe, budoucnost

Asociace pro využití tepelných čerpadel Jako doprovodný program 20. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2009
Místo konání: PVA Letňany, Hala 1, konferenční sál - E 23
Pod záštitou AVTČ a ČVUT FS

Přihláška on-line

Program:

10.30 – 11.15
Rozvoj Tepelných čerpadel v ČR a vazba na Evropskou asociaci tepelných čerpadel
Ing. Josef Slováček, TERMO KOMFORT s.r.o.

11.15 – 12.00

Ekonomika provozu a praktické zkušenosti majitelů tepelných čerpadel
Ing. Marek Bláha + Tepelná čerpadla IVT, s.r.o.

12.00 – 12.45
Rekuperace tepla z ventilačního vzduchu tepelnými čerpadly, plnění požadavků programu Zelená úsporám
Ing. Václav Helebrant, Stiebel Eltron, spol. s r.o.

12.45 – 13.30
Tepelná čerpadla vzduch – voda, ekonomika a praxe
Filip Hofman, PZP KOMPLET a.s.

13.30 – 14.00
PŘESTÁVKA

14.00 – 14.45
Využití způsobu radiálního vrtání pro tepelná čerpadla
Ing. Arch. Pavel Cihelka + Stavební Geologi, Geosan, s.r.o.

14.45 – 15.30
Požadavky na primární okruhy při návrhu tepelných čerpadel
Milan Trs, Gerotop, s.r.o.

15.30 – 16.15
Spolupráce tepelných čerpadel a solárních soustav
Ing. Tomáš Matuška Ph.D., ČVUT FS

Partnery konference jsou: AVTČ, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

23. 9. 2009 (10.30 - 12.45) / Dodavatelé pasivních domů a izolací

Místo konání: PVA Letňany, Hala 1, konferenční sál - E 23

Program:
10.30 – 11.15 Výstavba pasivních domů a praktické příklady
Stanislav Karásek, KARON s.r.o.

11.15 – 12.00 Minerální izolace nové generace
Ing. Milan Pokrivčák, MBA, KNAUF INSULATION, spol. s r. o.

12.00 – 12.45 Moderní formy zasklení pro nízkoenergetické a pasivní domy
Ing. Jiří Dvořáček, IZOLAČNÍ SKLA a.s.

Garant odborného semináře: Centrum pasivního domu
Účast na semináři je zdarma.


23. 9. 2009 (10.30 - 11.30) / Tisková konference Zelené aliance

Místo konání: PVA Letňany, vstupní hala č. 1, sál č. 3

Program:
oznámení o zahájení činnosti Zelené aliance a jejích cílech
Tiskové konference se zúčastní zástupci jednotlivých firem sdružených v Zelené alianci:
 • Česká spořitelna
 • Knauf Insulation
 • Ponast
 • Rehau
 • Stiebel Eltron
O Zelené alianci:
Zelená aliance je volným sdružením firem nabízejících produkty a služby podporované státním dotačním programem Zelená úsporám. Cílem Zelené aliance je nabídnout zájemcům z řad fyzických i právnických osob komplexní servis v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření, včetně zajištění projektu, energetického zhodnocení, žádosti o dotaci a samotnou realizaci stavby či energetických opatření.

Registrace novinářů na: denisa.paurova@mmdcee.com, 224 251 555.

23. 9. 2009 (13.00 - 15.00) / Textilní architektura – membránové konstrukce

seminář
Místo konání: PVA Letňany, konferenční sál č.3

Program
13.00 zahájení – arch. Zdeněk Hirnšal, ARCHTEX/KONTIS (CZ)
13.20 principy navrhování membránových staveb – Ing. Ralf Dinort, IF (Německo)
14.00 materiály pro textilní architekturu – Ing. Peter Werner, Ferrari (Francie)
14.20 kafepauza
14.40 požární hlediska pro textilní stavby v ČR – Ing. Miroslav Praxl, Ampeng (CZ)
15.00 příklady realizací v ČR i v zahraničí
Vzhledem ke kapacitě sálu prosíme o potvrzení účasti na email info@archtex.cz.

Pozvánka na seminář


23. 9. 2009 (13.00 – 14.00) / Dodavatelsko-odběratelské vztahy se zaměřením na praktické otázky, zajištění platebních závazků

Přednáška advokátní kanceláře bnt - pravda & partner, v.o.s.
Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, vstupní hala I, sál 2

Přednášející:
JUDr. Isabela Pátá, Ph.D. (isabela.pata@bnt.eu)
Mgr. Miluše Hlavatá (miluse.hlavata@bnt.eu)

Obsah:
Přednáška se po úvodu vztahujícím se k základním typům závazkových vztahů zaměřuje na praktické problémy vznikající v souvislosti s jejich uzavíráním a plněním. Cílem přednášky je pomoci účastníkům získat co možná nejlepší postavení v těchto vztazích, zejména při uplatňování jejich práv. Na závěr přednášky bude následovat krátká diskuze a účastníci budou mít prostor pro vznášení dotazů.
 • Úvod - obchodně právní vztahy
 • Základní smluvní typy - kupní smlouva, smlouva o dílo
 • Porušení smluvních vztahů
 • Zajištění závazků ze smluv
 • Dotazy, diskuze
Kontaktní osoba:
Eliška Fučíková (eliska.fucikova@bnt.eu; 222 929 301)
www.bnt.eu

Vstupné zdarma


23. 9. 2009 (13.30 - 17.00) / Pasivní domy – bydlení snů I

Centrum pasivního domu Místo konání: PVA Letňany, Hala 1, konferenční sál - E 23

Program:
13.30 – 14.30 / Proč a jak stavět pasivní domy
Ing. arch. Josef Smola, projektový a inženýrský ateliér

14.30 – 15.00 / Jak na kvalitní pasivní zděný dům
Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ

15.00 – 15.30 / Okna vhodná pro pasivní domy
Zora Stupňánková, Slavona

15.30 – 16.00 / Větrání v pasivních domech
Ing. Daniel Veselý, ADAN – úspory energie

16.00 – 16.30 / Vzduchotěsnost pasivních domů a termografie
Mgr. Stanislav Paleček, Radion

16.30 – 17.00 / Dotace na úspory energií a pasivní domy – program Zelená úsporám
Státní fond životního prostředí

Garant odborného semináře: Centrum pasivního domu
Partner: Státní fond životního prostředí

Přihláška on-line

Účast na semináři je zdarma.
Prosíme o včasnou registraci, kapacita sálu je omezena, zaregistrovaní účastníci budou mít přednost před volně příchozími.


23. 9. 2009 (10.00 - 14.00) / Revitalizace a úspory energií v bytových domech

Odborný workshop
Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, vstupní hala I, sál 1

Hlavní partner: ENVIROS, s.r.o.

Na přípravě odborného programu se podílí zástupci SČMBD, SFRB a společnosti ENVIROS.

Cílová skupina: členové družstev, správci domů, realizační firmy (stavební úpravy – zateplení)

Program:
10.00 – 10.30 / prezence účastníků

10.30 - 10.40 / zahájení workshopu

10.40 - 11.10 / Aktuální prostředí pro provádění energeticky vědomých rekonstrukcí bytových domů
Ing. Vít Vaníček, předseda, SČMBD

11.10 - 11.40 / Podpora rekonstrukcí a zateplování bytových domů - program "Nový panel"
JUDr. Jan Wagner, ředitel, SFRB

11.40 – 12.00 / Zhodnocení programu ZELENÁ ÚSPORÁM po 4 měsících fungování
Ing. Irena Plocková, vedoucí odboru implementace programu GIS, SFŽP

12.00 – 12.30 / Reálnost splnění požadavků obou programů (NP a ZÚ), praktické zkušenosti zástupců družstev a správců domů
Ing. Vít Vaníček, předseda, SČMBD

12.30 – 12.45 / coffee break, malé občerstvení

12.45 – 13.15 / Energetická kritéria programů – reálnost jejich dosažení
Petr Sopoliga, konzultant, ENVIROS, s.r.o.

13.15 – 14.00 / diskuse za přítomnosti zástupců všech dotčených organizací

Přihláška on-line

Účastnický poplatek: 150 Kč vč. DPH (neobsahuje vstup na veletrh)

Prosíme o včasnou registraci, kapacita sálu je omezena.

Odborný garant:

Enviros SČMBD SFRB

23. 9. 2009 (14.30 - 15.30) / Vytápění, chlazení, úspora energie

Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, vstupní hala I, sál 2
Pořadatel: Dennert GmbH - Svět staveb

Seminář je zaměřen na inteligentní stropní systémy s integrovaným vytápěním/chlazením.
Technologie přináší úspory ze strany realizace stavby a vlastního vytápení/chlazení.

24. 9. 2009 (10.00 - 16.00)/ Dřevěné stavění

4. ročník celostátní konference
Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, vstupní hala I, sál 1

Konference se uskuteční v rámci odborného doprovodného programu souběžně pořádané výstavy FOR WOOD.

V návaznosti na závěry 3. ročníku celostátní konference Dřevěné stavění a předložený Program rozvoje výstavby dřevěných bytových a občanských staveb, bude letošní 4. ročník konference zaměřen na možnosti energetických úspor, ekologických a ekonomických přínosů (3E principy). V těchto souvislostech bude věnována pozornost rozvoji středně podlažních budov (do 8 pater) v České republice i v zahraničí, včetně výsledků laboratorních zkoušek v rámci grantového projektu 103/07/0514. O přednesení svých stanovisek k rozvoji dřevěných budov byli požádáni představitelé kompetentních ministerstev. Praktické zkušenosti odprezentují zástupci firem, které se zabývají realizací dřevěných domů. Ve svých přednáškách se dotknou především otázek funkční kvality, ekonomiky a zavádění nových poznatků, materiálů a konstrukcí.

Odpovědný manažer: Zdeněk Vacík – Plzeň

24. 9. 2009 (10.00 – 16.00) / Inteligentní digitální domácnost

Místo konání: PVA Letňany, Hala 6, konferenční sál - B 15
Pořadatel: Nakladatelství Sdělovací technika, spol. s r.o., www.stech.cz
Seminář je zaměřen na perspektivní architektonická a technologická řešení moderních exteriérů a interiérů, které jsou předpokladem úspěšné implementace inteligentních domů. Nesoustředí se jen na to, co je technologicky možné, ale především na to, co přináší výhody pro uživatele, co zkvalitní jeho život a zjednoduší provoz domácnosti dnes a zítra.
Vstup volný podmíněný předchozí registrací na www.stech.cz

24. 9. 2009 (10.00 – 12.00) / Technologický profil ČR

seminář
Pořadatel: Asociace inovačního podnikání ČR
Místo konání: PVA Letňany, vstupní hala 1, sál č. 2

Program:

9.30 / Prezence

10.00 / Inovační potenciál ČR a úloha Technologického profilu ČR
Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR

10.20 / Představení vybraných částí TP ČR
 • inovační firmy
 • inovační prostředí, zejména Systém inovačního podnikání v ČR
 • inovační proces
 • příprava Technologických profilů krajů ČR
Jan Kofroň, Asociace inovačního podnikání ČR

10.40 / Vystoupení zástupců vybraných subjektů z TP ČR
 • garanti databáze TP ČR
 • oceněné inovační produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku
 • regionální orgány
11.15 / Diskuse
Věra Mísařová, Asociace inovačního podnikání ČR

11.45 / Závěry semináře
Pavel Švejda

Občerstvení

Vstup volný

24. 9. 2009 (12.30 – 13.30) / Lze se bránit šikanozním insolvenčním návrhům?

Přednáška advokátní kanceláře bnt - pravda & partner, v.o.s.
Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, vstupní hala I, sál 2
Přednášející:
Mgr. Radek Schmitz (radek.schmitz@bnt.eu)

Obsah:
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními podmínkami pro zahájení insolvenčního řízení, přičemž pozornost bude věnována především obsahovým náležitostem dlužnického a věřitelské insolvenčního návrhu. V rámci přednášky budou posluchači rovněž seznámeni s možností obrany proti tzv. šikanozním insolvenčním návrhům a zároveň s případnými nároky poškozených osob vzniklé v souvislosti s neoprávněně podaným insolvenčním návrhem.

Kontaktní osoba:
Eliška Fučíková (eliska.fucikova@bnt.eu; 222 929 301)
www.bnt.eu

Vstupné zdarma


24. 9. 2009 (14.00 - 15.00) / Vytápění, chlazení, úspora energie

Místo konání: PVA Letňany, konferenční centrum, vstupní hala I, sál 2
Pořadatel: Dennert GmbH - Svět staveb

Seminář je zaměřen na inteligentní stropní systémy s integrovaným vytápěním/chlazením.
Technologie přináší úspory ze strany realizace stavby a vlastního vytápení/chlazení.

25. 9. 2009 (10.30 - 14.00) / Modernizace veřejného osvětlení

Místo konání: PVA Letňany, Hala 6, konferenční sál - B 15
Seminář doprovázející veletrh FOR ELEKTRO. Toto téma je nyní velmi aktuální, jedná se totiž o jeden ze způsobů, jak v současné době šetřit elektrickou energii. Seminář je tematicky zaměřen tak, aby oslovil starosty a investory na obecní i městské úrovni. Výstupní data budou dobrým podkladem k orientaci v obnově veřejného osvětlení. Jedná se o problematiku, zajímající především ty, kteří uvažují o obnově veřejného osvětlení za použití financí z evropského fondu.

Přihláška on-line

Účast na semináři je zdarma.

25. 9. 2009 (14.00 - 17.00) / Zelená úsporám

Místo konání: PVA Letňany, Hala 1, konferenční sál - E 23
Seminář Státního fondu životního prostředí věnovaný aktuálním informacím k programu Zelená úsporám.

Program:

14:00 – 14:40 / Novinky v programu Zelená úsporám
Ing. Jan Stahl, projektový manažer Zelená úsporám, SFŽP, odbor GIS

14:40 – 15:00 / Diskuze

15:00 – 15:45 / Zateplování a nízkoenergetická výstavba v praxi. Konkrétní příklady nízkoenergetické výstavby
Ing. arch. Josef Smola, projektový a inženýrský ateliér

15:45 – 16:00 / Diskuze

16:00 – 16:45 / Zásady správného zateplování
Ing. Milan Machatka, CSc., předseda Cechu pro zateplování budov

16:45 – 17:00 / Diskuze. Prostor pro individuální dotazy

Stánek ZELENÁ ÚSPORÁM bude k nepřetržitě k dispozici v průběhu konání celého veletrhu FOR ARCH (od 22. do 26. září 2009). Naši specialisté v něm zájemcům poradí s řešením konkrétních problémů i s případnými nesnázemi při vyplňování žádostí.

Přihláška on-line

Účast na semináři je zdarma.
Prosíme o včasnou registraci, kapacita sálu je omezena, zaregistrovaní účastníci budou mít přednost před volně příchozími.


26. 9. 2009 (10.30 - 14.00) / Pasivní domy – bydlení snů II.

Centrum pasivního domu Místo konání: PVA Letňany, Hala 1, konferenční sál - E 23

Program:
10.30 – 10.45 / Úvod o pasivních domech
Ing Jan Bárta, Centrum pasivního domu

10.45 – 11.45 / Proč a jak stavět pasivní domy
Akad. arch. Aleš Brotánek, AB Design Studio

11.45 – 12.15 / Větrání v pasivních domech
Ing. Zdeněk Zikán, Atrea

12.15 – 12.45 / Jak na kvalitní pasivní dřevostavbu?
Ing. Martin Růžička, Penatus

12.45 – 13.15 / Vzduchotěsnost pasivních domů a termografie
Mgr. Stanislav Paleček, Radion

13.15 – 14.00 / Dotace na úspory energií a pasivní domy – program Zelená úsporám
Státní fond životního prostředí

Garant odborného semináře: Centrum pasivního domu
Partner: Státní fond životního prostředí

Přihláška on-line

Účast na semináři je zdarma.
Prosíme o včasnou registraci, kapacita sálu je omezena, zaregistrovaní účastníci budou mít přednost před volně příchozími.


26. 9. 2009 (14.30 - 15.30) / Dodavatelé pasivních domů a izolací

Místo konání: PVA Letňany, Hala 1, konferenční sál - E 23
Program:
14.30 – 15.00 Moderní formy zasklení pro nízkoenergetické a pasivní domy
Ing. Jiří Dvořáček, IZOLAČNÍ SKLA a.s.
15.00 – 15.30 Minerální izolace nové generace
Ing. Milan Pokrivčák, MBA, KNAUF INSULATION, spol. s r. o.

Garant odborného semináře: Centrum pasivního domu
Účast na semináři je zdarma.


22. 9. - 26. 9. 2009 / Poradenský stůl o pasivních domech

Centrum pasivního domu Místo konání: Hala 1 – expozice 1 E 30

Program:

Úterý 22. 9. 2009
11.00 – 15.00 projektování a výstavba pasivních domů
Vladimír Nepivoda, Asting CZ
15.00 – 18.00 větrání v pasivních domech
Ing. Daniel Veselý, Adan

Středa 23. 9. 2009
11.00 – 14.00 diagnostika budov a blower-door test
Mgr. Stanislav Paleček, Radion
15.00 – 18.00vše o návrhu pasivních domů
Ing. arch. Smola, projektový a inženýrský ateliér

Čtvrtek 24. 9. 2009
10.30 – 13.00 přírodní celulózová izolace a vzduchotěsné stavění
Michael Kubíček, ISOCELL Vertriebsges.m.b.H.
13.00 – 17.00 zděné pasivní domy, okna a dveře pro pasivní domy
Ing. Martin Konečný, Kalksandstein

Pátek 25. 9. 2009
11.00 – 15.00 konzultace na téma průkaz energetické náročnosti budovy a u stávajících budov výpočet energetických úspor proti současnému stavu
Ing. Tomáš Vanický, e-koncept
15.00 – 18.00 okna a dveře v pasivních domech
Matěj Svoboda, Slavona

Sobota 26. 9. 2009
11.00 – 14.00 diagnostika staveb a dřevostaveb
Ing. Jaromír Srba, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
14.00 – 17.00 poradenství o pasivních domech
Akad. arch. Aleš Brotánek, AB Design Studio


22. 9. - 26. 9. 2009 / Historie, současnost a budoucnost dopravy v Praze a okolí

Souhrnná expozice
Místo konání: Hala 1 - expozice 1 D 22, PVA Letňany

Formou ucelené expozice bude návštěvníkům veletrhu představena historie pražské dopravy. Expozice bude obohacena o materiály z archivů Dopravního podniku hl. m. Prahy, ke zhlédnutí budou i historické územní plány. Současnost pražské dopravy se představí prezentací nejzajímavějších dopravních staveb realizovaných na území Prahy a okolí. A jakým směrem se bude ubírat doprava v Praze v nejbližších 10–15 letech? Odpověď na tuto otázku naleznou návštěvníci v prezentaci novém konceptu Územního plánu v oblasti řešení dopravy v Praze. Architekti, urbanisté a inženýři z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy připravovali tuto vizi rozvoje dopravní infrastruktury téměř dva roky. Vychází ze Zásad územního rozvoje města.

Podle tohoto dokumentu plánuje město například rozšíření sítě metra (systém metra je podle plánu doplněn o trasu D, linka A má být prodloužena na západ), tramvají, železnice a nová parkoviště Park and Ride. Jde o důležitý dokument na dalších 10-15 let. Dopravní výkresy budou doplněny schématy jednotlivých forem komunikační sítě. Veřejnost dostane příležitost se k tomuto konceptu vyjádřit až na přelomu září a října 2009.

Construction Award
aneb ohlédnutí za dvacetiletou historií veletrhu FOR ARCH

Nosným tématem soutěže je Rekonstrukce historických památek. Exkluzivně jsou osloveny společnosti, které se v 20leté historii veletrhu FOR ARCH alespoň jednou zúčastnily ať už jako vystavovatelé a nebo formou účasti na odborných doprovodných programech a jejichž předmětem podnikání je především výstavba a projekční činnost. Oslovené společnosti by se měly ohlédnout za uplynulými dvaceti lety a ze své činnosti vybrat ty referenční projekty, které odpovídají zadání. Účast v soutěži je bezplatná. Jedna společnost může do soutěže přihlásit pouze tři stavby. Rozhodovat o nejzdařilejší rekonstrukci nebude, jak bývá zvykem, odborná porota, ale návštěvníci internetových stránek forarch.cz, kde bude probíhat také rozsáhlá propagace této soutěže. Vyhlášení vítěze proběhne na slavnostním Galavečeru vystavovatelů veletrhu FOR ARCH, který se bude konat 22. 9. 2009 v Aquapalace Hotelu v Praze – Čestlicích.

GRAND PRIX FOR ARCH 2009

Grand Prix
Tradiční soutěž o nejlepší výrobek, exponát či technologii veletrhu. Do soutěže GRAND PRIX je možno přihlásit exponáty, které přinášejí pokrok ve výrobní základně stavitelství a architektury nebo stavební technologii a svými parametry jsou srovnatelné se světovou úrovní.
K přihlášce je třeba přiložit dokumentaci k posouzení. Exponáty budou vystaveny a viditelně označeny na veletrhu FOR ARCH, kde je bude hodnotit nezávislá porota, složená z předních odborníků příslušných oborů.

Seznam exponátů v soutěži GRAND PRIX FOR ARCH 2009


TOP EXPO FOR ARCH 2009

Top Expo
Soutěž o nejzdařilejší expozici veletrhu.

22.– 24. 9. 2009 / SOUTĚŽ UČŇŮ STAVEBNÍCH OBORŮ (SUSO)

SUSO
Finále 13. ročníku
Místo konání: PVA Letňany, Hala 1 - G16

Nekomerční projekt, který pořádá ABF ve spolupráci s partnery již 13. rokem. Regionální kola soutěže probíhají během celého školního roku při oborově zaměřených veletrzích a výstavách po celé České republice. Učňovská mládež z 2. ročníků stavebních odborných škol a učilišť soutěží v oborech zedník a truhlář. Konkrétní zadání soutěžního úkolu připravují odborníci z praxe, především z řad partnerských firem, cechů a odborných škol. Vítězové z jednotlivých regionů postupují do finále, které se každoročně koná při veletrhu FOR ARCH.

Cíle projektu:
Popularizací stavebních řemesel a rukodělného umu zvýšit zájem žáků ZŠ o stavební učební obory na straně jedné, na straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně se školami vybudovat v regionech základnu budoucích kvalifikovaných řemeslníků.

Generální partner soutěže: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Generální partner soutěžního oboru Oblkadač: SIKO KOUPELNY, a.s.
Generální partner soutěžního oboru Montér suchých staveb: RIGIPS, s.r.o.
Hlavní partneři: Xella, KB Blok
Partneři: Grada

Odpovědný manažer: David Surmaj

FOR LIGHT

Soutěž návrhářů, výrobců a prodejců světel pro interiéry a exteriéry ve spolupráci s časopisem Světlo. Soutěž proběhne v rámci veletrhu FOR ELEKTRO a bude prezentována v prostoru veletrhu samostatnou expozicí.

Téma soutěže: Světlo pro zítřek (Designově zpracovaná – úsporná osvětlovací tělesa)

Kategorie:
 • Svítidla interiérová
 • Svítidla exteriérová
 • Prototypy
Podmínky účasti:
Kvalitně zpracovaný design, minimální výrobní série – mimo prototypy (světelný zdroj LED, úsporné výbojky, úsporné lampy).

Kritéria hodnocení svítidel:
 • funkčnost a použitelnost (využitelnost), technické parametry
 • energetická úspornost – použití nových koncepcí, technologií, konstrukcí využívající světové trendy zdrojů světel a materiálů
 • design a estetické hledisko
 • finanční dostupnost s ohledem na účel použití
 • recyklovatelnost materiálů
Účast:
Každý registrovaný vystavovatel FOR ELEKTRO. Další zájemci o účast v této soutěži si musí zakoupit 2 m2 výstavní plochy v rámci expozice FOR LIGHT.

ARCHITECT AWARD ABF 2009, cena za architekturu pro mladé a začínající

Architect Award 2009
Umístění výstavy: PVA Letňany, Hala 3, expozice 3 C 19
Účelem soutěžní přehlídky je zmapování tvorby mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, přilákat potencionální studenty architektury a v neposlední řadě přiblížit architekturu široké veřejnosti. Soutěžní podmínky byly zpracovány ve spolupráci s Českou komorou architektů. Kromě hlavních cen v každé kategorii bude předána i mimořádná cena, kterou udělí Nadace J. M. a Z. Hlávkových v kategorii studentských studií.

Vyhlášení výsledků proběhne na Slavnostním galavečeru k veletrhu FOR ARCH 2009 dne 22.9.2009. Odborný garant: ČKA
Záštitu nad projektem převzali: ČVUT, MŠMT, MPO, MK, MMR, Obec architektů
Partneři: Nadace J. M. a Z. Hlávkových, Architecture Week, FOR ARCH 2009
Mediální partneři: Era 21, Earch.cz, Projekt, ASB, Architekt, Deník, Interier veřejných budov, Střechy, fasády, izolace, Konstrukce, Fasády, Stavební fórum, eStav, Development news, Denik.cz, Bydleni-iq, Stavitel

Odpovědný manažer: Blanka Richtrová

Grand Prix architektů 2009 - Národní cena za architekturu

Grand Prix architektů
Umístění výstavy: PVA Letňany, Hala 4, expozice 4 C 1
20. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH se stal partnerem prestižní soutěžní přehlídky, kterou ve spolupráci s vypisovateli Obcí architektů a Českou komorou architektů organizuje společnost ABF. V letošním již 16. ročníku soutěže vybírala odborná porota složená zahraničními architekty z celkového počtu 101 přihlášených děl, mezi kterými je i 21 děl, navržených Akademií architektury. Slavnostní vyhlášení výsledků včetně udělení prestižní ceny Grand Prix architektů proběhne dne 18. června 2009 v Malé dvoraně Veletržního paláce. Všechna přihlášená díla do letošního ročníku soutěže jsou vystavena na stránkách www.grandprix-architektu.cz. Kompletní výstava přihlášených děl bude představena návštěvníkům i na FOR ARCHu.

Pořadatelé: Obec architektů, Česká komora architektů
Spolupořadatel: Národní galerie
Hlavní partner: FOR ARCH
Partneři: MAAG, ALUMIL, PREFA, SIKO, CIAS, FOIBOS, HORMEN, Architecture Week
Hlavní mediální partner: časopis Architekt
Partneři NG: SYNOT TIP (mecenáš NG), UniCredit Bank (hlavní partner NG), Hospodářské noviny (hlavní mediální partner NG)

Odpovědný manažer: Eva Pácaltová